ศนร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Virtual consultation hours เกี่ยวกับการจัดทำ course site ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ก.ย. 2564

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดกิจกรรม Virtual consultation hours เกี่ยวกับการจัดทำ course site ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ก.ย. 2564 โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดในรูปแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดทำ couse site ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเรียนการสอน และนางสาวภัทรานิษฐ์ โยธินวัฒนบำรุง เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ e-Learning มาให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนการจัดทำ course site ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 60 คน โดยการจัดอบรมในหัวข้อดังกล่าวจะจัดอีกครั้งในวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผูัที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/SYhcp3SLs4G7Hx8eA

Virtual consultation hours 1 Virtual consultation hours 2

 
[240] [16 ก.ย. 2564]

Top