ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ภายใต้ โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) ให้แก่ราชการ/พนักงานของรัฐ อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากรและนักศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ภายใต้ โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) ให้แก่ราชการ/พนักงานของรัฐ อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากรและนักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

eb35e5b4fab494c7edd24d34f7797fa9.png

สนใจเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ https://www.itecgoi.in/e-itec และโปรดส่งสำเนาใบสมัครไปที่อีเมล pi.khemthong@mfa.mail.go.th ล่วงหน้าก่อนวันเปิดหลักสูตร 10 วัน มีข้อสงสัยโทร. 022035000 ต่อ 43102
[252] [4 ต.ค. 2564]

Top