ศนร. ร่วมกับ ศทด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ e-Testing วันที่ 26 ม.ค. 2565

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ e-Testing วันที่ 26 ม.ค. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meeting ในการอบรมในครั้งนี้ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ เสริมศิริ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากรในการบรรยาย ครั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 50 คน 

ภาพการอบรมทั้งหมด 

e-testing1 e-testing2

 
[264] [27 ม.ค. 2565]

Top