ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 12 วันที่ 7-9 มีนาคม 2565

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2565  ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อธิการบดี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี  เป็นวิทยากรในการบรรยาย ครั้งนี้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 30 คน 

 

pre-ukpsf 12_1 pre-ukpsf 12_2
pre-ukpsf 12_3 pre-ukpsf 12_4

 
[151] [10 มี.ค. 2565]

Top