ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 25-27 มิ.ย.2565

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF สำหรับอาจารย์ชาวไทย รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2565  ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม และเป็นวิทยากรในการบรรยายโดยมี ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมเป็นวิทยากร ในครั้งนี้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 30 คน 

 

pre-ukpsf รุ่น13_1 pre-ukpsf รุ่น13_2
pre-ukpsf รุ่น13_3 pre-ukpsf รุ่น13_4

 

ภาพการอบรมทั้งหมด 
[73] [27 มิ.ย. 2565]

Top