มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าศาลา อำเภอท่าศาลา โดยมี ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนในการถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ร่วมด้วยผู้แทนจากสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์, สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์และศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ถวายพระพร 1 ถวายพระพร 2
ถวายพระพร 3 ถวายพระพร 4
[81] [29 ก.ค. 2565]

Top