ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2565

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2565 ในวันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมี ผศ.ดร. สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เป็นเลขานุการคณะกรรมการวิชาการการประชุมในครั้งนี้ ร่วมด้วยคณบดี อาจารย์ประจำหลักสูตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสนอวาระ เพื่อพิจารณา และดำเนินการต่อไป

 

คกก.วิชาการพิเศษ 4_1 คกก.วิชาการพิเศษ 4_2
คกก.วิชาการพิเศษ 4_3 คกก.วิชาการพิเศษ 4๘4
[19] [9 พ.ย. 2565]

Top