ปฏิทินการประชุม

คณะกรรมการสภาวิชาการ ปี 2562
30 ตุลาคม

ครั้งที่ 10/2562
@ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร เวลา 13.00-16.30 น.

27 พฤศจิกายน

ครั้งที่ 11/2562
@ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร เวลา 13.00-16.30 น.

25 ธันวาคม

ครั้งที่ 12/2562
@ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร เวลา 13.00-16.30 น.

ติดต่อสอบถาม โทร.3771

คณะกรรมการวิชาการ ปี 2562
6 พฤศจิกายน

ครั้งที่ 11/2562
@ห้องประชุม 15/5 เวลา 13.00-16.00 น.

4 ธันวาคม

ครั้งที่ 12/2562
@ห้องประชุม 15/5 เวลา 13.00-16.00 น.

ติดต่อสอบถาม โทร.3791

เสวนาคณบดี ปี 2562
6 พฤศจิกายน

ครั้งที่ 11/2562
@ห้องประชุมโมคลาน เวลา 9.00-12.00 น.

4 ธันวาคม

ครั้งที่ 12/2562
@ห้องประชุมโมคลาน เวลา 9.00-12.00 น.

ติดต่อสอบถาม โทร.3771

ประชุมอื่นๆ ปี 2562

ติดต่อสอบถาม โทร.3771

Top