ปฏิทิน/รายงานการประชุม
ครั้งที่ วันที่ เวลา ห้อง
1/2564 6 มกราคม 2564 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM
2/2564 3 กุมภาพันธ์ 2564 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM
3/2564 3 มีนาคม 2564 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM
4/2564 7 เมษายน 2564 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM
5/2564 5 พฤษภาคม 2564 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM
6/2564 2 มิถุนายน 2564 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM
7/2564 7 กรกฎาคม 2564 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM
8/2564 4 สิงหาคม 2564 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM
9/2564 1 กันยายน 2564 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM
10/2564 6 ตุลาคม 2564 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM
11/2564 3 พฤศจิกายน 2564 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM
12/2564 1 ธันวาคม 2564 9.00-12.00 น. ห้องโมคลาน และห้องประชุม 1 SM
Top