งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการสอน

ปฏิทินกิจกรรม/อบรม/สัมมนา
UKPSF
UKPSF
Collaborate Tools สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
งานวิจัยในชั้นเรียน
แบบฟอร์ม


ปฏิทินกิจกรรม/อบรม/สัมมนา
ต.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning วันที่ 12 ต.ค. 2565 view [22]
@ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารวหกิจศึกษา
12
ต.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึก มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร (TQF) วันที่ 18 ต.ค. 2565 view [14]
@ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
18
ต.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 และ Formative Assessment วันที่ 22 ต.ค.2565 view [20]
@Zoom
22
ข่าวประชาสัมพันธ์ navcur
W3.CSS
card_nabila.jpg

ข่าวทั้งหมด>>>>

เว็บไซต์/ระบบที่เกี่ยวข้อง

WFH
WFH
WFH
WFH
WFH
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิดีโอ

gallery

อบรมหัวข้อ HyFlex Course Design and Teaching Strategies วันที่ 29 เม.ย. 2565
view [248] calendarcilt [17 พ.ค. 2565]

วิดีโอทั้งหมด

เข้าร่วมกลุ่ม

 
Teaching & Learning Corner @Walailak University
ปิด group · สมาชิก 156 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
 
Top