งานประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อมูลตัวบ่งชี้
การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ/ประกาศ/คำสั่ง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอให้หลักสูตรกรอกแบบสำรวจข้อมูลการจัดทำหลักสูตรพันธุ์ใหม่และหลักสูตรในอนาคตตามแนวนโยบายของ สป.อว. ภายในวันที่ 27 ก.ย. 2562
[19] [23 ก.ย. 2562]
โปรดกรอกข้อมูลระบบ CHEQA Online 3D ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
[24] [13 ก.ย. 2562]
เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้สอน
[151] [17 พ.ค. 2562]
เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) หลักสูตรที่ 1
[210] [18 มี.ค. 2562]
ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
[196] [15 มี.ค. 2562]
สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วม อบรมหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) ล่าสุด
[179] [7 มี.ค. 2562]
เอกสารประกอบ The Seminar on “Continuing Professional Education (CPE)” วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 2561
[399] [10 ก.ค. 2561]
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Journal of Learning Innovation) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) เผยแพร่ออนไลน์แล้ว วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Journal of Learning Innovation) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) เผยแพร่ออนไลน์แล้ว
[284] [6 ก.ค. 2561]
รายละเอียดรหัสหลักสูตร
[376] [21 มิ.ย. 2561]
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
[645] [14 พ.ย. 2560]
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560” ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560”
[804] [5 ก.ค. 2560]
แบบฟอร์ม สรุปผลการประเมินตนเองระดับ สำนักวิชา ระดับหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์ม สรุปผลการประเมินตนเองระดับ สำนักวิชา ระดับหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
[1091] [7 ก.พ. 2560]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 16-18 มกราคม 2560 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 16-18 มกราคม 2560
[1009] [23 ม.ค. 2560]
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558
[969] [6 ต.ค. 2559]
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA"
[980] [25 พ.ค. 2559]
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
[830] [23 มี.ค. 2559]
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ขอเชิญเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
[893] [14 มี.ค. 2559]

อ่านทั้งหมด>>
ปฏิทินกิจกรรม
2562/2019
อ่านทั้งหมด>>
เว็บไซต์/ระบบที่เกี่ยวข้อง

 สถิติการเข้าชม
 วันนี้
53
 เมื่อวาน
85
 เดือนนี้
1,599
 สถิติการเข้าชม
2,716
 ปีนี้
28,985
 ปีที่แล้ว
22,615
Top