อบรม/สัมมนา


ธ.ค. อบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 8 ธ.ค. 2564
@ เวลา: 8.30-16.30 น. สถานที่: Zoom
วันที่ประกาศ [25 พ.ย. 2564] [37]
8
ธ.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก มคอ.3 วันที่ 22 ธ.ค. 2564
@ เวลา: 13.00-16.30 น. สถานที่: Zoom
วันที่ประกาศ [3 ธ.ค. 2564] [7]
22
ธ.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอน และ Formative Assessment วันที่ 22 ธ.ค. 2564
@ เวลา: 9.00-12.00 น. สถานที่: Zoom
วันที่ประกาศ [3 ธ.ค. 2564] [7]
22
ธ.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning วันที่ 23 ธ.ค. 2564
@ เวลา: 9.00-12.00 น. สถานที่: Zoom
วันที่ประกาศ [3 ธ.ค. 2564] [9]
23
ธ.ค. อบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 28 ธ.ค. 2564
@ เวลา: 8.30-16.30 น. สถานที่: Zoom
วันที่ประกาศ [25 พ.ย. 2564] [21]
28

ค้นพบ 1 รายการ

อบรม/สัมมนาล่าสุด

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอน และ Formative Assessment วันที่ 22 ธ.ค. 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก มคอ.3 วันที่ 22 ธ.ค. 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning วันที่ 23 ธ.ค. 2564
อบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 28 ธ.ค. 2564
อบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 8 ธ.ค. 2564
อบรม การใช้เครื่องมือดิจิทัลสุดต๊าซเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 1 ธ.ค. 2564
อบรม ประเมินผลการเรียนรู้อย่างไร ให้ตอบโจทย์การศึกษาในยุค Next Normal วันที่ 3 ธ.ค. 2564
KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 3 พ.ย. 2564
กิจกรรมให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนการสอน วันที่ 29 ต.ค. 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning วันที่ 27 ต.ค. 2564
อบรม/สัมมนาทั้งหมด
Top