อบรม/สัมมนา


พ.ค. Workshop Pre-UKPSF Class 10 (for forienger)
@ เวลา: 9.00-16.30, 9.00-16.30 น.สถานที่: ระเบียงบรรณ 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
วันที่ประกาศ [5 ต.ค. 2563] [144]
13-14
พ.ค. Workshop Pre-UKPSF รุ่น 11 (สาหรับอาจารย์ชาวไทย)
@ เวลา: 9.00-16.30, 9.00-16.30 น.สถานที่: ห้องระเบียงบรรณ 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
วันที่ประกาศ [2 เม.ย. 2564] [30]
18-21

ค้นพบ 1 รายการ

Top