พ.ค. A list of participants completed the Pre-UKPSF Self-study course
เวลา: - , - น., สถานที่: -
วันที่ประกาศ [26 ส.ค. 2562] [21]
1-31
ก.ย. กลยุทธ์การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) Part I สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ A3
เวลา: 11.00-13.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [5 ก.ค. 2562] [43]
4
ส.ค. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ A3
เวลา: 11.00-13.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [5 ก.ค. 2562] [33]
28
ส.ค. การประเมินผลการเรียนรู้ด้วย Rubric ใน eLearning (Advanced Techniques for Assessing Learning with eLearning: Using Rubrics and marking guides) สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ K4, A3
เวลา: 11.00-13.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [5 ก.ค. 2562] [41]
14
ส.ค. กระตุ้นศักยภาพผู้เรียนเฉพาะบุคคลด้วย eLearning (Building adaptive activities by creating lesson module in eLearning) สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ K1, K4, A3, V1, V2
เวลา: 11.00-13.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [5 ก.ค. 2562] [35]
8
ก.ค. สร้าง Poll แบบมีปฎิสัมพันธ์ไม่ยากอย่างที่คิด ด้วย Poll Everywhere สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ K4, A3
เวลา: 11.00-13.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [5 ก.ค. 2562] [32]
31
ก.ค. แนะนำเทคโนโลยี Cloud-Based สำหรับผลิตสื่อการสอน Video เบื้องต้น ด้วย VidyardGoVideo, Loom, Screencastify และ Soapbox สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSFมิติ K4, V1, V2
เวลา: 11.00-13.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [5 ก.ค. 2562] [29]
18
ก.ค. สร้างแบนเนอร์ให้สวยปังอย่างง่ายด้วย application “Canva” สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ K4
เวลา: 11.00-13.00 น., สถานที่: ห้องโมคลาน
วันที่ประกาศ [5 ก.ค. 2562] [29]
10
ต.ค. อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 3 Module ที่ 3 วันที่ 7-10 ต.ค. 2562
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [3 ก.ค. 2562] [73]
7-10
ก.ค. อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 3 Module ที่ 2 วันที่ 22-25 ก.ค. 2562
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [3 ก.ค. 2562] [40]
22-25
มิ.ย. อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 3 Module ที่ 1” 10-13 มิ.ย. 2562
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ประกาศ [6 มิ.ย. 2562] [62]
10-13
พ.ค. อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 2 Module ที่ 3” 13-16 พ.ค. 2562
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [10 ม.ค. 2562] [143]
13-16
มี.ค. อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 2 Module ที่ 2” 18-21 มี.ค. 2562
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [10 ม.ค. 2562] [116]
18-21
ก.พ. อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 2 Module ที่ 1” 11-14 ก.พ. 2562
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันที่ประกาศ [10 ม.ค. 2562] [140]
11-14
ม.ค. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 4 วันที่ 18-20 ม.ค. 2562
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้องระเบียงบรรณ 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
วันที่ประกาศ [20 พ.ย. 2561] [229]
18-20
พ.ย. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 วันที่ 16-18 พ.ย. 2561
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ประกาศ [27 ก.ย. 2561] [272]
16-18
พ.ย. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 1 วันที่ 9-11 พ.ย. 2561
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ประกาศ [27 ก.ย. 2561] [218]
9-11
ส.ค. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 2 รอบที่ 2 วันที่ 24-26 ส.ค. 2561
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ประกาศ [1 ส.ค. 2561] [260]
24-26
ส.ค. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 2 รอบที่ 1 วันที่ 17-19 ส.ค. 2561
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ประกาศ [1 ส.ค. 2561] [386]
17-19
พ.ค. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 1 วันที่ 31-1 มิ.ย.2561
เวลา: 8.30-16.30 , 8.30-16.30 น., สถานที่: อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ประกาศ [23 พ.ค. 2561] [493]
31-1

ค้นพบ 26 รายการ

21st Century Skills and Student Learning

The 21st Century Skills: Learning and Teaching
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [75]
Behaviourist approaches
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [65]
Constructivist approaches
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [51]
Motivational approaches
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [74]
HEA Module 2 Threshold Concepts Introductory Tool
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [80]
The future of work key findings edit
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [50]
Will jobs exist in 2050
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [50]
Facing the Future in the 21st Century
วันที่ประกาศ [27 ก.พ. 2562] [132]
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่สำคัญ มีทั้งหมด 5 ตอน [THAI VERSION]
วันที่ประกาศ [2 พ.ค. 2562] [46]
Learning Theory Matrix Credit: Thai Cyber University
วันที่ประกาศ [31 พ.ค. 2562] [33]

The UK Professional Standards Framework

UKPSF Dimensions of the Framework มีคำอธิบายและตัวอย่างตัวบ่งชี้ 15 ตัว
วันที่ประกาศ [12 พ.ย. 2561] [132]
เอกสารสำหรับสนับสนุนการเขียน Application UKPSF ในระดับ Fellow
วันที่ประกาศ [12 พ.ย. 2561] [46]
เอกสารสำหรับสนับสนุนการเขียน Application UKPSF ในระดับ Senior Fellow
วันที่ประกาศ [12 พ.ย. 2561] [382]
The UKPSF: How Did It All Begin?
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [59]
ความเป็นครูมืออาชีพระดับอุดมศึกษา (ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [132]
UKPSF Dimensions of the Framework
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [51]
UKPSF Dimensions of the Framework PowerPoint
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [53]
UKPSF Standard framework
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [46]
Research informed teaching (RIT) and Enquiry based teaching (EBL)
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [60]
Internationalising the curriculum
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [54]
Developing and implementing an academic integrity policy
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [43]

Instructional design principles for 21st century

Backward Design and Outcome-based Education (OBE)
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [64]
Learning Outcome
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [61]
Competence-based Learning
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [46]
Constructive Allignment
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [55]
Constructive Allignment Work Sheet
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [63]
Outcome-based Education Work Sheet
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [67]
Bloom s Taxonomy of Learning Dimention
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [22]
Action Verbs of Bloom is Taxonomy
วันที่ประกาศ [12 พ.ย. 2561] [57]
Developing 21st Century Critical thinkers
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [48]
Curriculum Course Design
วันที่ประกาศ [27 ก.พ. 2562] [38]

Using Technology to Assist Teaching: e-Learning and the Future of Teaching

Transformation of University Education for the 21st Century: Classroom 3.0 credit: Nanyang Technological University, Singapore, 2018
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [32]
What is e Learning? credit: Professional Security Training
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [17]
วิธีการสร้าง QR Code เพื่อใช้สมาร์ทโฟนเช็คชื่อนักเรียนและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ Credit : Apiwat Wongkanha
วันที่ประกาศ [27 ก.พ. 2562] [23]
Thai MOOC credit: Anuchai Theeraroungchaisri
วันที่ประกาศ [2 พ.ค. 2562] [19]
การประยุกต์ใช้ Facebook ในการจัดการการเรียนการสอน credit: Thai Cyber University
วันที่ประกาศ [2 พ.ค. 2562] [21]
การนำ e-Learning มาใช้ในการเรียนการสอน credit: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
วันที่ประกาศ [2 พ.ค. 2562] [13]

Designing a Syllabus A Road Map for Teaching and Learning, Delivering Lessons, Assessment and Feedback

Curriculum Design
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [71]
The Purposes of a Syllabus
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [66]
ตัวอย่าง Course syllabus แบบละเอียด
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [79]
คำอธิบายการเขียนแผนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบ UKPSF
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [77]
Course syllabus ใหม่ที่เชื่อมโยงตามกรอบมาตรฐาน UKPSF (Thai Version)
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [113]
Course Syllabus Template (English Version)
วันที่ประกาศ [17 ม.ค. 2562] [78]
ความหมายของวิธีการจัดการเรียนรู้แต่ละวิธี
วันที่ประกาศ [4 มี.ค. 2562] [79]
ตัวอย่าง Course Syllabus - James Cook University
วันที่ประกาศ [4 มี.ค. 2562] [40]
How Do I Measure Student Learning?
วันที่ประกาศ [4 มี.ค. 2562] [36]

Measurement/Assessment, Evaluation/Rubric Score/Authentic Assessment

What is Formative Assessment? - Strategies & Examples
วันที่ประกาศ [31 พ.ค. 2562] [27]
File Assessment
วันที่ประกาศ [31 พ.ค. 2562] [16]
How Do I Measure Student Learning?
วันที่ประกาศ [31 พ.ค. 2562] [21]
Formative assessment Credit : Dr David Nicol ,Debra Macfarlane-Dick
วันที่ประกาศ [31 พ.ค. 2562] [22]
Rubrics for Assessment and Evaluation
วันที่ประกาศ [31 พ.ค. 2562] [18]
Creating Rubrics for Feedback and Assessment Credit : Nicole Dimich Vagle
วันที่ประกาศ [31 พ.ค. 2562] [16]

Additional documents to read

เทคนิคการสอนแบบต่างๆ สำหรับผู้สอนมืออาชีพ
วันที่ประกาศ [31 พ.ค. 2562] [24]
Assessing group work Credit : Assessing Learning in Australian Universities
วันที่ประกาศ [31 พ.ค. 2562] [26]

การรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF)

Export

No. Picture Name-Surname Institute
Senior Fellow (11)
1 รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2 รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
3 ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
4 ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
5 รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด สำนักผู้บริหาร
6 อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
7 ผศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
8 อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
9 อาจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 อาจารย์ ดร.สลิล บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
11 อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
Fellow (40)
12 รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
13 ผศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
14 ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
15 ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
16 รศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
17 อาจารย์ ดร.ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต สำนักวิชาการจัดการ
18 อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา สำนักวิชาแพทยศาสตร์
19 อาจารย์ ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
20 ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
21 อาจารย์นิดารัตน์ ชูวิเชียร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
22 อาจารย์อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
23 ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
24 อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
25 อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
26 อาจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
27 อาจารย์อรรถรัตน์ พัฒนวงศา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
28 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
29 อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
30 อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
31 อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ สำนักวิชาการจัดการ
32 อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม สำนักวิชาการจัดการ
33 อาจารย์ ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
34 ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
35 อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
36 อาจารย์ ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
37 ผศ.ดร.สราวุธ จันทเขต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
38 ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
39 ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
40 ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
41 ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
42 รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
43 อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
44 อาจารย์ ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
45 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง สำนักวิชาการจัดการ
46 อาจารย์วาลุกา เอมเอก สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
47 อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
48 อาจารย์พิชญ์ธิดา พิบูลย์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
49 รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
50 อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
51 อาจารย์ ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

การรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF)

Export

No. Picture Name-Surname Institute
Fellow (1)
1 รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 กิจกรรม A K V Pre-UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 2
วันที่ประกาศ [8 ก.พ. 2562] [14]
2 กิจกรรม A K V Pre-UKPSF รุ่นที่ 4
วันที่ประกาศ [22 ม.ค. 2562] [11]
3 กิจกรรม 5 Lane รุ่นที่ 3
วันที่ประกาศ [22 ม.ค. 2562] [10]
4 กิจกรรมนำเสนอของแต่ละกลุ่ม รุ่นที่ 4
วันที่ประกาศ [22 ม.ค. 2562] [23]
5 กิจกรรมนำเสนอของแต่ละกลุ่ม รุ่นที่ 3
วันที่ประกาศ [22 ม.ค. 2562] [22]
6 กิจกรรม A K V Pre-UKPSF รุ่นที่ 2
วันที่ประกาศ [22 ม.ค. 2562] [11]
7 กิจกรรม A K V Pre-UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 1
วันที่ประกาศ [22 ม.ค. 2562] [10]
Top