วิดีโอกิจกรรม

Team Image

อบรม การใช้เครื่องมือดิจิทัลสุดต๊าซเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 1 ธ.ค. 2564
[83] [3 ธ.ค. 2564]

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ e-learning วันที่ 27 ตุลาคม 2564
[68] [29 ต.ค. 2564]

Team Image

กิจกรรม Virtual consultation hours เกี่ยวกับการจัดทำ course site ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ก.ย. 2564
[111] [16 ก.ย. 2564]

Team Image

อบรมแนวคิดและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ ในวันที่ 25 ส.ค. 2564
[111] [26 ส.ค. 2564]

Team Image

กิจกรรมอบรม ผลิตสื่ออย่างไรให้มัดใจผู้เรียน ในวันที่ 7 ก.ค. 2564
[110] [3 ส.ค. 2564]

Team Image

อบรม การออกแบบการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในยุค Next Normal วันที่ 4 มิ.ย. 2564
[87] [2 ก.ค. 2564]


ค้นพบ 14 รายการ

Top