วิดีโอกิจกรรม

Team Image

KM เรื่อง สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
[109] [19 พ.ค. 2564]

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 5 วันที่ 13-15 มี.ค. 2563
[503] [25 มี.ค. 2563]

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 วันที่ 16-18 พ.ย. 2561
[857] [28 พ.ย. 2561]

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 1 วันที่ 9-11 พ.ย.. 2561
[637] [21 พ.ย. 2561]

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 2 รอบที่ 2 วันที่ 24-26 ส.ค. 2561
[414] [29 ส.ค. 2561]

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 2 รอบที่ 1 วันที่ 17-19 ส.ค. 2561
[440] [27 ส.ค. 2561]


ค้นพบ 14 รายการ

Top