สรุปผลกิจกรรม


เลือกปีงบประมาณ
สรุปผลการจัดกิจกรรม ปีงบประมาณ 2562
(เฉพาะอาจารย์)

ลำดับ ชื่อกิจกรรม วันที่/เวลา สถานที่ สรุปผล
1

ประเมินการเรียนรู้ ด้วย socrative

(เพิ่มเติม..)

11 ก.ย. 2562 (11.00-13.00)

ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย

ดูผล

2

กลยุทธ์การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) Part I สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ A3

(เพิ่มเติม..)

4 ก.ย. 2562 (11.00-13.00 )

ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย

ดูผล

3

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ A3

(เพิ่มเติม..)

28 ส.ค. 2562 (11.00-13.00)

ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย

ดูผล

4

การประเมินผลการเรียนรู้ด้วย Rubric ใน eLearning (Advanced Techniques for Assessing Learning with eLearning: Using Rubrics and marking guides) สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ K4, A3

(เพิ่มเติม..)

14 ส.ค. 2562 (11.00-13.00 )

ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย

ดูผล

5

กระตุ้นศักยภาพผู้เรียนเฉพาะบุคคลด้วย eLearning (Building adaptive activities by creating lesson module in eLearning) สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ K1, K4, A3, V1, V2

(เพิ่มเติม..)

8 ส.ค. 2562 (11.00-13.00)

ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย

ดูผล

6

สร้าง Poll แบบมีปฎิสัมพันธ์ไม่ยากอย่างที่คิด ด้วย Poll Everywhere สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ K4, A3

(เพิ่มเติม..)

31 ก.ค. 2562 (11.00-13.00)

ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย

ดูผล

7

อบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 3 Module ที่ 2 วันที่ 22-25 ก.ค. 2562

(เพิ่มเติม..)

22 ก.ค. 2562 (8.30-16.30) - 25 ก.ค. 2562 (8.30-16.30)

ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

ดูผล

8

แนะนำเทคโนโลยี Cloud-Based สำหรับผลิตสื่อการสอน Video เบื้องต้น ด้วย VidyardGoVideo, Loom, Screencastify และ Soapbox สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSFมิติ K4, V1, V2

(เพิ่มเติม..)

18 ก.ค. 2562 (11.00-13.00 )

ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย

ดูผล

9

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรที่ 2 Outcomes-Based Education (OBE) สำหรับอาจารย์ผู้สอน รุ่นที่ 2

(เพิ่มเติม..)

10 ก.ค. 2562 (8.30-16.00) - 11 ก.ค. 2562 (8.30-16.00)

ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา (เลื่อนการจัดอบรม)

ยังไม่สรุปผล

10

สร้างแบนเนอร์ให้สวยปังอย่างง่ายด้วย application “Canva” สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน UKPSF มิติ K4

(เพิ่มเติม..)

10 ก.ค. 2562 (11.00-13.00)

ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย

ดูผล

11

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 4 วันที่ 8-9 ก.ค.2562

(เพิ่มเติม..)

8 ก.ค. 2562 (8.00-16.00) - 9 ก.ค. 2562 (8.00-16.30)

ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา (เลื่อนการจัดอบรม)

ยังไม่สรุปผล

12

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรที่ 3 AUN-QA Implementation and Gap Analysis วันที่ 27-28 มิ.ย.2562

(เพิ่มเติม..)

27 มิ.ย. 2562 (8.30-16.00) - 28 มิ.ย. 2562 (8.30-16.00)

ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

ยังไม่สรุปผล

13

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 3 วันที่ 20-21 มิ.ย.2562

(เพิ่มเติม..)

20 มิ.ย. 2562 (8.00-16.00) - 21 มิ.ย. 2562 (8.00-16.30)

ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

ดูผล

14

อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 3 Module ที่ 1” 10-13 มิ.ย. 2562

(เพิ่มเติม..)

10 มิ.ย. 2562 (8.30-16.30) - 13 มิ.ย. 2562 (8.30-16.30)

ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

ดูผล

15

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรที่ 2 Outcomes-Based Education (OBE) สำหรับอาจารย์ผู้สอน รุ่นที่ 1 วันที่ 16-17 พ.ค. 2562

(เพิ่มเติม..)

16 พ.ค. 2562 (8.30-16.00) - 17 พ.ค. 2562 (8.30-16.00)

ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

ดูผล

16

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 2 วันที่ 14-15 พ.ค.2562

(เพิ่มเติม..)

14 พ.ค. 2562 (8.00-16.00) - 15 พ.ค. 2562 (8.00-16.30)

ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

ดูผล

17

อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 2 Module ที่ 3” 13-16 พ.ค. 2562

(เพิ่มเติม..)

13 พ.ค. 2562 (8.30-16.30) - 16 พ.ค. 2562 (8.30-16.30)

ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

ดูผล

18

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 มี.ค.2562

(เพิ่มเติม..)

19 มี.ค. 2562 (80.00-16.00) - 20 มี.ค. 2562 (8.00-16.30)

ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

ดูผล

19

อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 2 Module ที่ 2” 18-21 มี.ค. 2562

(เพิ่มเติม..)

18 มี.ค. 2562 (8.30-16.30) - 21 มี.ค. 2562 (8.30-16.30)

ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

ดูผล

20

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง VDO Lesson อย่างง่ายด้วย Office Mix สำหรับ Flipped Classroom 13 มี.ค. 2562

(เพิ่มเติม..)

13 มี.ค. 2562 (13.00-16.00)

ห้อง E-testing4 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูผล


ค้นพบ 28 รายการ

Top